Ru Pl


      Witamy w witrynie internetowej Zakładu Mechaniki Precyzyjnej "NIVOMER", który produkuje sygnalizatory, mierniki i czujniki poziomu, do pomiaru poziomów cieczy i materiałów sypkich. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą czujników.
      W naszej ciągłej produkcji znajdują się następujące przyrządy pomiarowe:

rodzina
  WSP-3A
  WSP-3B
  WSP-3C
  WSP-3D
  WSP-3E
  WSP-34A     - standard
  WSP-34B     - z przedłużeniem sztywnym (rura)
  WSP-34C     - z dystansem termicznym
  WSP-34D     - z tuleją do mocowania
  WSP-34E     - czujnik zamocowany na giętkim wężu (z przedłużeniem giętkim)
 
rodzina
  WSP-4A     - na temperatury do 100°C
  WSP-4B     - z przedłużeniem sztywnym (rura)
  WSP-4C     - na temperatury do 290°C
  WSP-4D     - z tuleją do mocowania
  WSP-4E     - czujnik zamocowany na giętkim wężu (z przedłużeniem giętkim)
  WSP-4xH   - wersja higieniczna Ra<0,8um
wibracyjne:
  WSP-1ExII3Gd     - wykonanie przeciwwybuchowe:   II 3G Ex d
  WSP-2ExII3Gd     - wykonanie przeciwwybuchowe:   II 3G Ex d
  WSP-3ExII3Gd     - wykonanie przeciwwybuchowe:   II 3G Ex d
  WSP-34ExII3Gd   - wykonanie przeciwwybuchowe:   II 3G Ex d
  WSP-5ExII3Gd     - wykonanie przeciwwybuchowe:   II 3G Ex d
pływakowe:
  PSP-2.2ExII3Gd    - wykonanie przeciwwybuchowe:   II 3G Ex d                   


Iskrobezpieczny zasilacz-separator przetworników ZSP-1Ex został zaprojektowany do zasilania urządzeń i przetworników pracujących w strefach zagrożonych wybuchem....    więcej

powiązania: iskrobezpieczny, zasilacz, separator, do czujników, dwuprzewodowych


Konduktometryczny sygnalizator poziomu KSP-2Ex przeznaczony jest do sygnalizowania poziomów granicznych lub przepływu cieczy w strefach zagrożonych wybuchem...    więcej

powiązania: iskrobezpieczny, sygnalizator, konduktometryczny, czujnik, poziomu, cieczy przewodzących, przepływ                   


Wibracyjne sygnalizatory poziomu WSP-1 A,B,C,D,E i F przeznaczone są do sygnalizowania poziomów granicznych materiałów sypkich w zbiornikach otwartych lub ciśnieniowych...    więcej

powiązania: wibracyjny, sygnalizator, czujnik, poziomu, materiałów sypkich


Wibracyjne sygnalizatory poziomu WSP-2 przeznaczone są do sygnalizowania poziomów granicznych materiałów sypkich w zbiornikach otwartych lub ciśnieniowych...    więcej

powiązania: wibracyjny, sygnalizator, czujnik, poziomu, materiałów sypkich


Wibracyjne sygnalizatory poziomu WSP-3 przeznaczone są do sygnalizowania poziomów granicznych cieczy w zbiornikach otwartych i ciśnieniowych....    więcej

powiązania: wibracyjny, sygnalizator, czujnik, poziomu, cieczy


Wibracyjne sygnalizatory poziomu WSP-4 przeznaczone są do sygnalizowania poziomów granicznych cieczy w zbiornikach otwartych i ciśnieniowych....    więcej

powiązania: wibracyjny, sygnalizator, czujnik, poziomu, cieczy


Sygnalizatory poziomu SPMS przeznaczone są do sygnalizowania poziomu maksymalnego lub minimalnego materiałów sypkich w zbiornikach otwartych lub ciśnieniowych...    więcej

powiązania: sygnalizator, rotacyjny, elektromechaniczny, czujnik, poziomu, materiałów sypkich


Konduktometryczne sygnalizatory poziomu KSP przeznaczone są do sygnalizowania poziomów granicznych lub sygnalizacji przepływu cieczy przewodzących prąd elektryczny...    więcej

powiązania: sygnalizator, konduktometryczny, czujnik, poziomu, cieczy przewodzących, przepływ


Pojemnościowe sygnalizatory poziomu przeznaczone są do sygnalizowania poziomów granicznych cieczy i materiałów sypkich, których przenikalność elektryczna wynosi e>1,5...    więcej

powiązania: sygnalizator, pojemnościowy, czujnik, poziomu, materiałów sypkich


Silopiloty - Elektromechaniczne Mierniki Poziomu EMP6 służą do pomiaru poziomu zasypania zbiorników głównie materiałami sypkimi...    więcej

powiązania: silopilot, miernik poziomu, materiałów sypkich, sterowany radiowo, bezprzewodowo, zdalnie, historia pomiarów


Linowe sygnalizatory poziomu LSP-1 i 2 przeznaczone są do sygnalizowania poziomów materiałów sypkich przewodzących prąd elektryczny...    więcej

powiązania: sygnalizator, linowy, czujnik, poziomu, materiałów przewodzących


Pływakowe sygnalizatory poziomu PSP-1 przeznaczone są do sygnalizowania poziomu cieczy w zbiornikach ciśnieniowych i otwartych...    więcej

powiązania: sygnalizator, pływakowy, czujnik, poziomu, cieczy, płynów


Pływakowe sygnalizatory poziomu PSP-2 przeznaczone są do sygnalizowania poziomu cieczy w zbiornikach ciśnieniowych i otwartych...    więcej

powiązania: sygnalizator, pływakowy, czujnik, poziomu, cieczy, płynów


Przekaźnikowe sygnalizatory poziomu SP-1 przeznaczone są do sygnalizowania poziomu maksymalnego na przesypach i taśmociągach transportujących materiały sypkie, dużej granulacji np.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, rudy, tłuczeń i kamień...    więcej

powiązania: wibracyjny, sygnalizator, czujnik, poziomu, materiałów sypkich, dużej granulacji, przesypy, taśmociągi


Zapalarki wysokoenergetyczne do palników gazowych i olejowych...    więcej

powiązania: zapalarka wysokoenergetyczna, kotły rozpałkowe, palniki


Mierniki poziomu cieczy MPC-1 przeznaczone są do pomiaru poziomu cieczy z rozdzielczością 1cm w zbiornikach ciśnieniowych i otwartych ...    więcej

powiązania: miernik poziomu, cieczy, linijka kontaktronowa, 4...20mA


Mierniki poziomu cieczy MPC-2, które charakteryzują się niskim poborem mocy, przeznaczone są do pomiaru poziomu cieczy z rozdzielczością 1cm w zbiornikach ciśnieniowych i otwartych ...    więcej

powiązania: miernik poziomu, cieczy, linijka kontaktronowa, 4...20mA


Mikrofalowe sygnalizatory poziomu MSPB-1 (bariera) przeznaczone są do sygnalizowania poziomu cieczy i materiałów sypkich w zbiornikach ciśnieiowych i otwartych. ...    więcej

powiązania: bariera mikrofalowa, mikrofale, mikrofalowy sygnalizator poziomu


Mikrofalowy sygnalizator przepływu MSPD-1 (dopler) służy do monitorowania przepływu materiałów sypkich o prędkości powyżej 0,1 m/s ...    więcej

powiązania: doplerowski sygnalizator przepływu, czujnik mikrofalowy                   


MR10 jest przemysłowym systemem komunikacji bezprzewodowej. Obsługuje wejścia-wyjścia dwustanowe, a także analogowe...    więcej

powiązania: modemy radiowe, transmisja bezprzewodowa, systemy teletransmisyjne, układy sterowania


Regulator temperatury RT-1 jest regulatorem dwupołożeniowym, w którym próg przełączenia zależny jest od temperatury....    więcej

powiązania: regulator temperatury, dwupołożeniowy, histereza, próg przełączenia


Przykładowe zastosowania:

Sygnalizatory do przesypów

Sygnalizatory do rękawówWSP-1ErWSP-2ErRozwiązania do stref zagrożonych wybuchem
Strefa Ex           Automatyka           Elektronika           Kontakt